Co je EurOpen.CZ

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ je nezisková organizace, jejímž cílem je seznamovat odbornou veřejnost s otevřenými systémy a podporovat jejich používání. Termín otevřený systém je chápán jako protiklad proprietárních řešení, jako přístup přijatý a uznávaný za standardní dodavateli i uživateli, nejen normou, ale i praxí. Z řady příkladů lze uvést operační systém typu Unix, síťové protokoly na bázi TCP/IP či programovací jazyky C, SQL a HTML.

K prosazování cílů společnosti slouží především pravidelné jarní a podzimní konference, seznamujícíotevřenými systémy ve všech oblastech počítačového světa, od operačních systémů přes síťové službypo aplikační programové vybavení, například databáze, elektronický obchod či počítačovou lingvistiku.


EurOpen.CZ je otevřená organizace, nabízející zájemcům svou organizační strukturu i zkušenosti při vytváření zájmových či regionálních skupin, jejichž cíle jsou stejné či blízké činnosti EurOpen.CZ. Vítáni jsou všichni, kteří by chtěli zlepšit činnost organizace a přispět k propagaci myšlenky otevřených systémů.

Pokud máte zájem stát se členy sdružení, napište na e-mail europen@europen.cz. Pokud již jste členové, budete každoročně vyzváni k obnově členství.
 

 [ Stanovy ]  [ Rada ] 


Co je USENIX

Usenix (Advanced Computing Systems Association) od roku 1975 sdružuje uživatele, administrátory, řešitele a vývojáře základního software v komunitě reprezentující špičku počítačových technologií.

Činnost sdružení je zaměřena na praktická řešení problémů, podporu nových trendů a životaschopného výzkumu, co nejrychlejší zprostředkování znalostí spojených s vývojem a novými technologiemi a v neposlední řadě na vytvoření neutrální platformy umožňující kritickou výměnu názorů.

Základní platformou, která slouží k prezentacím nejnovějších vývojových trendů i širokým diskusím, je celá řada každoročních konferencí zaměřených jednak na technické problémy a systémovou administraci a jednak na speciální témata, týkající se například objektově-orientovaných technologií, Tcl/Tk a operačních systémů a dalších tématických okruhů. V rámci Usenixu existuje speciální technická skupina pro systémové administrátory (SAGE), online knihovna příspěvků z konferencí. Sdružení vydává vlastní časopis ;login:

$site_name