15. konference - , 1.prosince 2017

Příjmení, jméno, titul
Název firmy, adresa včetně PSČ (příp. IČO)
Telefon
E-mail
Na zadaný e-mail bude zaslána žádost o potvrzení registrace
Způsob platby
Při převodu na účet Vám bude variabilní symbol sdělen na konci registrace.
Při vyžádání faktury Vám bude zaslána spolu s emailem o potvrzení registrace.
Číslo Vašeho účtu: Tuto položku vyplňte pouze tehdy, když chcete mít na faktuře uvedeno vlastní číslo účtu.
Člen
Platba do 29.11.2017
Vegetariánská strava

Individuální platba:
Pokud vám nevyhovuje standardní rámec přihlášky, pak prosím zaškrtněte tuto volbu. Individuální platbu je nutné předem dohodnout s pořadateli! Bez předešlého souhlasu pořadatele nebude vaše přihláška akceptována! Individuální platbu je možné realizovat pouze platbou na místě.